המוצרים שלנו

10% מכלל המכירות עוברות להצלת ילדים ממסחר סקס ברחבי העולם.

51705nD-qYL.jpg

THE STORY OF OUR LIFE, BASED ON A TRUE LIFE. Kindle Edition

כל השותפים -  הפיצו את הבשורה והרווחו עד מיליון דולר,  אלא אם כן אתה קונה משותפים אחרים .  אז אין גבולות לרווחים.

Read Below

Please watch this video on how to advertise on your website or social media.

Thank you for signing up as an www.piisthree.com Affiliate.  By the Grace of God, this ebook will affect all 7 Billion people on earth.  This is not a scam, I am the copyrighted intellectual property owner and I can sell my ebook for any cost by anyone.  The rebates are not gambling or games of chance, because all www.piisthree.com Wix.com Order #’ s are sequential numbers from 0 to infinity and printed on the ebook’s sells invoice and the www.piisthree.com Wix.com Order # do not repeat.

 You may be eligible to claim the following rebates:

 If your www.piisthree.com Wix.com Order # ends with 000 or 500 = $500 rebate and www.piisthree.com Wix.com Order # ends with 0000 = $10,000 rebate.  All eligible claims must be submitted within 30 of the purchase date on the www.piisthree.com Wix.com  Order # Invoice. To file a rebate claim, Go to www.piisthree.com, click on “Affiliate” at top over page, follow instructions to set up an account.  For name put the First Letters in your name then the www.piisthree.com Wix.com Order # on your invoice.  Just give your email address.  If you are eligible for a rebate, you will be contacted by email and given instructions for receiving your rebate.

 

In the future, I will be selling Audiobooks in many different languages.  Anyone that buys an ebook may download a free Audiobook in their native language.